Norra Rörum – Hallaröd Föräldrarförening

Vi arbetar med olika frågor rörande barn och föräldrar i bygden!

Årligen arrangerar vi grillkväll med brännboll, midsommarfirande, bad och grillning vid Dagstorpssjön, bad på Tyrs Hov då föreningen hyr hela badet samt julfest i Svenstorps bygdegård.

Kontaktpersoner (telefonlista).

Kommande aktiviteter finns under ”hänt och händer”.


 

Aktiviteter med Hallaröd- Norra Rörum föräldraförening 2018

Lördag 17/3 Bad på Tyrs Hov kl.17.30 – 20.00

Fredag 25/5 Brännboll

Fredag 22/6 Midsommarfirande i Norra Rörum

Fredag 24/8 Grillning vid Dagstorpssjön

Oktober datum ännu ej fastställt Bad på Tyrs Hov

Söndag 9/12 Julfest i Bygdegården

Varmt välkomna/Styrelsen