Föreningar

Kamratföreningen Räddningstjänsten i Norra Rörum.

Kontaktperson: Anders Ottosson 0413-550076.

Norra Rörums Bygdegårdsförening.

För frågor och bokning, ring Johanna Modig, telefon 0413-550548.

Norra Rörums Bygdegårdsförenings hemsida.

Norra Rörums Gymnastikförening.

Se föreningens egen hemsida. NRGF.

Norra Rörums Gymnastikförenings Stödförening.

Kontakt: Eric Ingvarsson

Norra Rörum – Hallaröd Föräldrarförening

Se föreningens sida (klicka här)

Norra Rörums – Hallaröds SPF

Se föreningens sida (klicka här).

Norra Rörums Sockengille.

Ordförande: Tommy Görtz 0413-550391. Kontaktsida.

Norra Frosta Jaktskytteklubb.

Kontakt: Åke Persson 0413-20545.