Hammarforsen

Kyrkoherde Hammar lät på 1950 talet anlägga en badplats för att bygdens ungdomar skulle kunna lära sig simma. Byns ungdomar kom snabbt på ett lämpligt namn. ”Hammarforsens brus” efter kyrkoherde Hammar.
Det berättades att ingen har lärt sig simma på så kort tid då det rinnande vattnet var mycket kallt. Mot slutet av 1960 talet kom badet att ersättas av andra badplatser och Hammarforsens brus föll snart i glömska och växte så småningom igen.
När Sockengillet bildades 1998 väcktes snart frågan om att rekonstruera badplatsen som en rekreationsplats med grillmöjligheter. Efter att ha kontaktat markägaren fick Sockengillet nyttjanderätten till dammen och friheten att disponera området kring denna.
Idag, ett par år efter beslutet, börjar nu äntligen rekreationsplatsen att ta form och invigningen av den nya Hammarforsen ägde rum den 17 augusti i år, 2003. Nedan kan du se bilder från invigningen.

hammarforsen_02 hammarforsen_03_liten hammarforsen_04 hammarforsen_05