Norra Rörum – Hallaröd SPF-Seniorer

SPF_Logo_RGB

Pensionärsföreningens målsättning är att tillvarata pensionärernas intressen. Fylla medlemmarnas liv med meningsfull samvaro. För närvarande arrangerar föreningen sju månadsmöten och två utfärder per år.

För närmare upplysningar tag kontakt med:

Ordförande Ny ordförande väljs på årsmötet 2020

Sekreterare Ingegerd Johnsson 0413 – 55 03 12

Vice sekreterare Ulla Qvist 070 – 588 21 10

Kassör Anne Klausen 0413 – 55 00 25