Social service

Samhällsfunktioner och bra telefonnummer (klicka här)

Norra Rörums Räddningstjänst.

Norra Rörums Räddningsvärn är vår brandkår.

Vid utryckning larmas personalen både via siren och personsökare. Sirenen ljuder med korta signaler under en minut.

Lokal räddningsledare är Roger Johnsson 0413-550431.

Norra Rörums Kommunala Förskola.

Se egen sida (klicka här).

Hemtjänsten i Norra Rörum.

Hemtjänstens arbetsuppgifter är att förstärka och komplettera dina egna möjligheter för att du ska kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser utgår från individens behov. Personalen i hemtjänsten är undersköterskor och vårdbiträden.

Mer information finns på Höörs Kommuns hemsida (klicka här).

Bibliotek.

Mer information läs här: (klicka här).