Sockengillet

Norra Rörums Sockengille är en ideell förening som bildades den 9 juni 1998 och som tillvaratar sockenbornas gemensamma intressen i skilda sammanhang.

Vår uppgift är att:

  • Värna om socknens framtid och utveckling.
  • Inventera och vårda socknens traditioner och minnesmärken.
  • Sprida information om socknen i form av välkomstfolder, turistbroschyr och denna hemsida.
  • Göra socknen attraktiv för boende, näringsliv och turism.

Gå gärna med som medlem i Sockengillet. Medlemskort kan du bl.a. köpa hos Bo Olsson på Norra Rörums-Macken och hos Lisbeth Eliasson i Borgs Lanthandel.

Styrelsen består av Bo Olsson, Magnus Landgren, Tommy Görthz, Tobias Nilsson, Linda Linderoth, Sandra Henningsson.

Kontakta oss.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande