Sockengillet

Norra Rörums Sockengille är en ideell förening som bildades den 9 juni 1998 och som tillvaratar sockenbornas gemensamma intressen i skilda sammanhang.

Vår uppgift är att:

  • Värna om socknens framtid och utveckling.
  • Inventera och vårda socknens traditioner och minnesmärken.
  • Sprida information om socknen i form av välkomstfolder, turistbroschyr och denna hemsida.
  • Göra socknen attraktiv för boende, näringsliv och turism.

Gå gärna med som medlem i Sockengillet. Medlemskort kan du köpa hos Bo Olsson på Norra Rörums-Macken eller lösa via utskick i brevlådan som kommer under april månad.

Styrelsen består av Bo Olsson, Tobias Skott,Tommy Görthz, Joakim Ringblom, Bodil Påhlsson, Magnus Landgren.

Kontakta oss.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande