Stenbocksmonumentet

Den 17 februari 1710 stod Magnus Stenbock med halva sin här i Norra Rörum och beslutade sig för att övernatta i byn. Ca 8000 tusen man inkvarterades i socknen. Soldaterna rekvirerade vad man behövde i byn och det dröjde ända till tinget 1715 innan socknens bönder fick ersättning för vad som hade rekvirerats och förstörts. Bl. a. fick Jöns Persson i Holma 120 daler i ersättning för att man varit ovarsam med elden och bränt ner hans gård. 21 andra torpare och bönder fick dela på ca 485 daler som ersättning för rekvirerade förnödenheter såsom oxar, bröd, spannmål, kött och annat.

På morgonen den 18 februari drog hären vidare via Hasslebro för att sammanstråla med andra halvan som tagit en nordligare väg över Perstorp till Helsingborg. 10 dagar senare stod slaget vid Helsingborg som resulterade i att dansk militär för sista gången lämnade Skåne. Monumentet restes 1926 på initiativ av Gerhard Svärd, på den plats där Stenbockens stab säges varit förlagd.

stenbocksmonumentet