Vår vapensköld

Norra Rörums vapensköld består av tre symboler på blå sköld.

Den franska liljan representerar familjen Lillienberg som ägde praktiskt taget hela Norra Rörum under 1700 – 1800-talet.

De röda eldarna symboliserar de många vulkanrester som finns i vår bygd.

Kvarnstenen symboliserar alla de skvaltor, d.v.s. små gårdskvarnar som funnits i bäckarna runt om i socknen.

Den blå färgen i skölden symboliserar Frosta Härads blåa färg.

Norra Rörums vapen röstades fram av sockenborna under mars månad 2003.

vapen-stor